Klientská zóna

Technický Facility management

Technický Facility management tvoří základ portfolia všech našich služeb. Je to systémová a integrovaná činnost - komplexní technická správa objektů, která zahrnuje každodenní technickou správu a údržbu i odborné revize, servisy a audity.

V rámci technického Facility managementu nabízíme klientům následující činnosti:

  • Každodenní provoz a údržbu budov a technických zařízení
  • Preventivní a reaktivní údržbu, servis a opravy
  • Revize, kontroly  a odborné prohlídky
  • Správu a údržbu systémů  vytápění, chlazení, klimatizací, VZT zařízení, elektro silno a slaboproudu, nouzového osvětlení, systémů požární ochrany, EPS, zařízení OTK, sanitárních systémů, zdvihacích zařízení a dalších
  • Údržbu staveb - investiční akce a rekonstrukce
  • Zajišťování dodávky a montáže technických zařízení - klimatizací a vzduchotechniky
  • Zajišťování dodávky a montáže systémů řízení technologií budov
  • Zajišťování dodávky a montáže NN rozvodů a slaboproudých technologií

Zaručujeme bezpečnost a správnou funkci všech instalovaných zařízení. 

Velký důraz klademe na pravidelnou preventivní údržbu včetně stavební údržby a zejména se zaměřujeme na efektivní hospodaření s energiemi.