Klientská zóna

O NÁS

04/2021 - Koncem dubna jsme získali zakázku KRPA FORM Dolní Branná - nová hala 4310m2

Pro generálního dodavatele stavby zhotovíme kompletní NN elektro část včetně rekonstrukce rozvodny a přípravu pro budoucí rozšíření trafostanice.
Dále pak zrealizujeme část slaboproud, EPS, hromosvod a uzemnění.
Pro tuto akci budeme rovněž zpracovávat realizační projektovou dokumentaci.

 

01/2021 Zahájení elektro činností na stavbě ALDROV I. etapa - Apartmánové byty v Krkonoších.
Realizujeme zde na klíč instalaci SILNOPROUDé části NN, Elektromobilitu, Projektovou realizační dokumentaci, Hromosvod i Revize.

  

Podívejte se na projekt:  
https://www.crescon.cz/cs/projekty/aldrov