Klientská zóna

O NÁS

05/2021 - Předání díla Sportovní hala KOLÍN Borky
Pro generálního dodavatele stavby předáváme na klíč NN rozvody včetně osvětlení LUMEN Lights, Siteco a Hybryd.
Dále jsme realizovali veškeré NN rozvaděče, Hromosvod, FVE Elektrárnu 20kW a Veřejné osvětlení.

     

04/2021 - Koncem dubna jsme získali zakázku KRPA FORM Dolní Branná - nová hala 4310m2
Pro generálního dodavatele stavby zhotovíme kompletní NN elektro část včetně rekonstrukce rozvodny a přípravu pro budoucí rozšíření trafostanice.
Dále pak zrealizujeme část slaboproud, EPS, hromosvod a uzemnění. Pro tuto akci budeme rovněž zpracovávat realizační projektovou dokumentaci.

 

01/2021 Zahájení elektro činností na stavbě ALDROV I. etapa - Apartmánové byty v Krkonoších.
Realizujeme zde na klíč instalaci SILNOPROUDé části NN, Elektromobilitu, Projektovou realizační dokumentaci, Hromosvod i Revize.